TOTAL Pellets Premium, een duurzame energie


De TOTAL Pellets Premium worden in België vervaardigd. Zij hebben dan ook een zeer geringe transportimpact op het milieu.

Meer zelfs, de TOTAL Pellets Premium zijn afkomstig uit de Ardennen en nabijgelegen bossen.
De TOTAL Pellets Premium worden gemaakt van zaagsel afkomstig van harsbomen, zonder enige chemische behandeling. Zij leveren dan ook een 100 % hernieuwbare energie, 100 % natuurlijk bovendien.
De nieuw aangeplante bomen helpen het broeikaseffect tegen te gaan: zij absorberen CO2 tijdens hun groei en compenseren zo de CO2 die in de atmosfeer wordt uitgestoten bij de verbranding van de TOTAL Pellets Premium.