Soorten industriële gassen:

Er bestaan verschillende soorten gassen en gasmengsels, die voor industriële toepassing op de markt worden gebracht.

De meest gebruikte zijn zuurstof, stikstof, argon, waterstof, koolzuur, helium, acetyleen en lachgas en de gasmengsels op basis van argon of stikstof.

Zuurstof, stikstof en argon worden uit vloeibaar gemaakte lucht gedistilleerd. Acetyleen, waterstof, koolzuur en lachgas worden gemaakt volgens klassieke, scheikundige processen. Helium wordt uit aardgas gewonnen.

Industriële gasinstallaties voor al uw doeleinden!

Wij kunnen u bijstaan bij de plaatsing van gelijk welke gasinstallatie.